fbpx

Badania kliniczne

Medycyna estetyczna to nie tylko leczenie i przywracanie młodości ale również olbrzymie pole do prowadzenia badań naukowych.

W Klinice Zawodny, obecnie prowadzone są badania naukowe związane z oddziaływaniem laserów na ludzki organizm. Badania przeprowadzają absolwentki kierunku kosmetologia Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Z racji wieloletniego doświadczenia w medycynie estetycznej i laseroterapii dr n.med. Piotr Zawodny prowadzi nadzór merytoryczny, a za opiekę naukową odpowiada dr hab. n.med. Jerzy Sieńko prof. PUM, promotor licznych rozpraw magisterskich na kierunku kosmetologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

 

dr hab. n. med. Jerzy Sieńko

Studia medyczne ukończył w 1994 r. na Wydziale Lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W latach 1995-2000 pracował jako asystent Oddziału Chirurgii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. W 1997 r. uzyskał specjalizację I° z chirurgii ogólnej. Od 2000 r. do chwili obecnej zatrudniony jest w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej PUM. Od 2015 r. pełni funkcję profesora nadzwyczajnego. W 2001 r. uzyskał specjalizację II° z chirurgii ogólnej, w 2005 r. z transplantologii klinicznej, a w 2015 r. z chirurgii onkologicznej. Pracę doktorską pt. „Wpływ czynników immunologicznych i nieimmunologicznych na wczesną i odległą funkcję przeszczepionej nerki” obronił w 2003 r. pod kierunkiem dr hab. N. med. Marka Ostrowskiego. W 2014 r. obronił pracę habilitacyjną pt. „Wpływ mikrochimeryzmu i układu immunologicznego biorcy na czynność nerki przeszczepionej”. Jest autorem i współautorem 56 publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach recenzowanych oraz 153 doniesień zjazdowych prezentowanych na polskich i międzynarodowych konferencjach oraz sympozjach. Jego zainteresowania badawcze skupione są wokół transplantologii i dotyczą głównie poszukiwań czynników decydujących o losach przeszczepionej nerki. Był kilkunastokrotnie wyróżniany nagrodami naukowymi Rektora PUM. Od 2001 r. jest członkiem  Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, a od 2011 r. Członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz transplantologii klinicznej. Czwartą kadencję pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. W 2015 roku powołany został do Krajowej Rady Transplantacyjnej. Prof. Sieńko był promotorem 9 rozpraw magisterskich realizowanych na kierunku kosmetologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Było to pogłębieniem zainteresowania naukowego jedną z najmłodszych dziedzin medycyny – medycyną estetyczną.