Dietetyka

Konsultacja dietetyczna (analiza składu masy ciała, pomiary antropometryczne, analiza badań laboratoryjnych)
200 zł
Konsultacja dietetyczna + zalecenia żywieniowe (analiza składu masy ciała, pomiary antropometryczne, analiza badań laboratoryjnych + zalecenia żywieniowe dostosowane do stanu zdrowia pacjenta)
300 zł
Pakiet 2-tygodniowych planów żywieniowych + 2 wizyty kontrolne
500 zł
Pakiet 3-tygodniowych planów żywieniowych + 3 wizyty kontrolne
650 zł
Pakiet 4-tygodniowych planów żywieniowych + 4 wizyty kontrolne
800 zł
7-dniowy plan żywieniowy z zaleceniami
200 zł
14-dniowy plan żywieniowy z zaleceniami
400 zł
21-dniowy plan żywieniowy z zaleceniami
600 zł
Miesięczny plan żywieniowy z zaleceniami
700 zł
Wizyta kontrolna
150 zł