Radiesse

1 zabieg
1 strzykawka 1,5 ml
2 200 zł
2 strzykawki 3 ml
4 000 zł