Regulamin bonów upominkowych

  1. Bon Upominkowy jest ważny 3 miesiące od daty zakupu wskazanej na Bonie – w tym okresie należy skorzystać z Usług na podstawie zakupionego Bonu. Po upływie terminu ważności Bonu Upominkowego, niewykorzystana wartość Bonu przepada.
  2. Bon Upominkowy może być wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt. Przy umawianiu się na wizytę należy poinformować, że korzysta się z Bonu Upominkowego i podać jego numer.
  3. Warunkiem skorzystania z Usług Estetic na podstawie Bonu Upominkowego jest jego okazanie w recepcji przed skorzystaniem z Usługi.
  4. Bon Upominkowy wystawiony na określone Usługi, może zostać zamieniony na inną/inne Usługi o wartości wskazanej na Bonie. Istnieje możliwość dopłaty do Bonu Upominkowego.
  5. Bony Upominkowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Bonów Podarunkowych, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych Usług.
  6. W zakresie nieuregulowanym, do zasad świadczenia Usług objętych Bonem Upominkowym stosuje się obowiązujący w Estetic Regulamin Świadczenia Usług dostępny na stronie www.klinikazawodny.pl oraz w Placówce Estetic.