Regulaminy akcji, wydarzeń, ofert specjalnych

Regulamin Karnetów Wakacyjnych

REGULAMIN PROMOCJI
„Karnety Wakacyjne 2024”

§1.

1.
Promocja „Karnetów Wakacyjnych 2024” dotyczy wyszczególnionej poniżej oferty zakupu trzymiesięcznego karnetu, płatnego jednorazowo za cały okres lub w miesięcznych ratach i przysługujących z tego tytułu rabatów.
2.
Karnety wykupowane są przez 3 następujące po sobie miesiące.
3.
W ramach opisanej w ust. 1 promocji do wyboru są 3 rodzaje karnetów na zabiegi bez użycia preparatów:
a)
BRĄZOWY – w cenie 2000 zł;
b)
SREBRNY – w cenie 3000 zł;
c)
ZŁOTY – w cenie 5000 zł.
4.
Karnety można wykupić wyłącznie w okresie od dnia 01.06.2024 r. do dnia 31.07.2024 r.

§2.

1.
Zabiegi, których dotyczy promocja, odnoszą się tylko i wyłącznie do pojedynczych zabiegów wykonywanych przez kosmetologów Kliniki Zawodny, z wyłączeniem zabiegów z preparatami.
2.
Zabiegi można wykorzystać w przeciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy zakupu karnetu nie później jednak niż do dnia 30.09.2024 r.
3.
Sprzedawca udziela rabatu na zabiegi wykonywane u Sprzedawcy, płatne z karnetu w wysokości:
a)
10% – przy zakupie karnetu brązowego;
b)
15% – przy zakupie karnetu srebrnego;
c)
20% – przy zakupie karnetu złotego.

§3.

1.
W celu skorzystania z promocji należy podpisać umowę abonamentową oraz opłacić należność za pierwszy miesiąc w recepcji Kliniki Zawodny dokonując płatności gotówką, kartą płatniczą bądź przelewem w okresie od dnia 01.06.2024 r. do dnia 31.07.2024 r. włącznie. W przypadku płatności za pomocą przelewu, wiążąca jest data zlecenia przelewu w banku przez Uczestnika promocji.
2.
W przypadku płatności za pomocą przelewu na konto firmowe, Uczestnik zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia zapłaty na adres: recepcja@estetic.pl po wykonaniu przelewu.
3.
Dane do przelewu:
ESTETIC sp. z o.o. sp. k.
ul. Ku Słońcu 58, 71-047 Szczecin
Bank: PKO BP nr: 88 1020 4795 0000 9802 0331 5728
Tytuł przelewu: „Karnet Wakacyjny 2024”.

§4.

1.
Opłacone karnety nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę lub bon podarunkowy.
2.
Wykupione karnety można wykorzystać w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem ust. 2. Po tym czasie niewykorzystane zabiegi można wykorzystać dopłacając kwotę różnicy do ich standardowej ceny, jednak nie później niż 3 miesiące od zakończenia promocji.
3.
Zabiegi w ramach karnetu można zrealizować dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Kliniki Zawodny. Samo przesłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy nie upoważnia do wykonania zabiegu.
4.
Po upływie okresu wskazanego w § 4 ust. 2 wszystkie niewykorzystane zabiegi tracą ważność.
5.
W przypadku wystąpienia przeciwskazań do wykonania opłaconego w ramach promocji zabiegu, Uczestnik promocji może wykorzystać wpłacone środki na inne zabiegi/kosmetyki dostępne w ofercie Kliniki Zawodny w cenach regularnych. W szczególnych przypadkach, po ustaleniu z managerem Kliniki Zawodny, środki niewykorzystane będzie można przekazać innej osobie.

§5.

1.
Warunkiem skorzystania z promocji jest umówienie wizyty w terminie obowiązywania karnetu.
2.
W przypadku braku dostępności miejsc w czasie obowiązywania karnetu, możliwość realizowania zabiegów zostanie ustalona indywidualnie z managerem/ właścicielem Klinki Zawodny.

§6.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami Kliniki Zawodny, w tym z „Planem szytym na miarę” oraz pakietami już wykazanymi w cenniku dostępnym na stronie https://klinikazawodny.pl/.

§7.

Zabiegi mogą zostać zrealizowane wyłącznie w placówce Kliniki Zawodny w Szczecinie przy ulicy Ku Słońcu 58.

§8.

1.
Promocja jest ważna od dnia 01.06.2024 r. od godziny 09:00 do dnia 31.07.2024 r. do godz.18.00.
2.
Klinika Zawodny zastrzega sobie prawo do zmian promocji, a także do przedłużenia czasu trwania promocji.
3.
Promocja może być odwołana przez Klinikę Zawodny w każdej chwili w takiej samej formie, w jakiej została ogłoszona z tym zastrzeżeniem, że odwołanie jest bezskuteczne wobec osób, które uprzednio dokonały udziału w promocji.

§9.

1.
Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest: Klinika Zawodny Estetic Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Szczecinie, 71-047 Szczecin, ul. Ku Słońcu 58.
2.
Dane osobowe Uczestników promocji przetwarzane będą w celu realizacji usług objętych promocją.

§10.

1.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej w Klinice Zawodny oraz na stronie internetowej Kliniki: www.klinikazawodny.pl.
2.
Niniejszy Regulamin dostępny jest w placówce Kliniki Zawodny oraz na stronie internetowej: www.klinikazawodny.pl.

§11.

Udział w promocji jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

Regulamin Promocji „Klub Miłośników Lata Lipiec 2024”

REGULAMIN PROMOCJI
„Klub Miłośników Lata Lipiec 2024”

§1.
1. Promocja „Klub Miłośników Lata Lipiec 2024” dotyczy niżej wymienionych zabiegów:
a. „GŁADKIE CIAŁO” -zabieg obejmujący depilację dwóch okolic podczas jednej wizyty w cenie pierwszej okolicy (droższej);
b. „LŚNIĄCE WŁOSY” – zabieg obejmujący podanie podwójnego zestawu osocza bogatopłytkowego PRP na skórę głowy w cenie pojedynczego, podczas jednej wizyty;
c. „GOTOWA NA PLAŻĘ” – zabieg przy użyciu fali radiowej Nuera, na dwie dowolnie wybrane przez pacjenta okolice, wykonywany podczas jednej wizyty przy założeniu, że drugi, tańszy obszar w cenie 50%;
d. „FIT&fUN” – pakiet 15 zabiegów Endermologii Alliance w cenie 3000. Kombinezon do zabiegów gratis.

2. Zabiegi będą wykonywane przez kosmetologów Kliniki Zawodny, w okresie:
a) Zabiegi “Gładkie ciało”, “Lśniące włosy” I “Gotowa na plażę” od dnia 01.07.2024 r. do dnia 31.07.2024 r. włącznie.
b) Zabiegi “Fit&Fun od dnia 01.07.2024 r. do dnia 31.08.2024 r.

3. Zabiegi można wykupić wyłącznie w okresie od dnia 01.07.2024 r. do dnia 31.07.2024 r. w promocyjnej cenie akcji „Klub Miłośników Lata Lipiec 2024”.

§2.
W Promocji brak limitów ilościowych przy zakupie zabiegów opisanych w §1 ust. 1 w każdym z punktów.

§3.
1. W celu skorzystania z promocji należy opłacić należność za zabiegi w recepcji Kliniki Zawodny dokonując płatności gotówką, kartą płatniczą bądź przelewem w okresie od dnia 01.07.2024 r. do dnia 31.07.2024 r. włącznie. W przypadku płatności za pomocą przelewu, wiążąca jest data zlecenia przelewu w banku przez Uczestnika promocji.
2. W przypadku płatności za pomocą przelewu na konto firmowe, Uczestnik zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia zapłaty na adres: recepcja@estetic.pl po wykonaniu przelewu.
3. Dane do przelewu:

ESTETIC sp. z o.o. sp. k.
ul. Ku Słońcu 58, 71-047 Szczecin
Bank: PKO BP nr: 88 1020 4795 0000 9802 0331 5728
Tytuł przelewu: „Klub Miłośników Lata Lipiec 2024, rodzaj zabiegu, obszar”.

§4.
1. Opłacone zabiegi nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę lub bon podarunkowy.
2. Wykupione zabiegi można wykorzystać w okresie od dnia 01.07.2024 r. do dnia 31.07.2024 r. włącznie,
natomiast zabiegi “Fit&Fun” od dnia 01.07.2024 r. do dnia 31.08.2024 r. włącznie. Po tym czasie
niewykorzystane zabiegi można wykorzystać dopłacając kwotę różnicy do ich standardowej ceny,
jednak nie później niż 3 miesiące od zakończenia promocji.
3. Zabieg w cenie promocyjnej można zrealizować dopiero w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie
Kliniki Zawodny. Samo przesłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy nie upoważnia do
wykonania zabiegu.
4. Po czasie wskazanym w § 4 ust. 2 wszystkie niewykorzystane zabiegi tracą ważność.
5. W przypadku wystąpienia przeciwskazań do wykonania opłaconego w ramach promocji zabiegu,
Uczestnik promocji może wykorzystać wpłacone środki na inne zabiegi/kosmetyki dostępne w ofercie
Kliniki Zawodny w cenach regularnych. W szczególnych przypadkach, po ustaleniu z managerem Kliniki
Zawodny, środki niewykorzystane będzie można przekazać innej osobie.

§5.
1. Warunkiem skorzystania z promocji jest umówienie wizyty w terminie obowiązywania promocji oraz
potwierdzenie obecności na wizycie najpóźniej dzień wcześniej niż dzień, na który została umówiona
do godziny 18:00.
2. W przypadku braku dostępności miejsc w czasie obowiązywania promocji, możliwość realizowania
zabiegów zostanie ustalona indywidualnie z managerem/właścicielem Klinki Zawodny.

§6.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami Kliniki Zawodny w tym z „Planem szytym na miarę”
oraz pakietami już wykazanymi w cenniku dostępnym na stronie https://klinikazawodny.pl/.

§7.
Zabiegi mogą zostać zrealizowane wyłącznie w placówce Kliniki Zawodny przy ulicy Ku Słońcu 58,
71-047 Szczecin.

§8.
1. Promocja jest ważna od dnia 01.07.2024 r. od godziny 09:00 do dnia 31.07.2024 r. do godz.18.00.
Klinika Zawodny zastrzega sobie prawo do zmian promocji, a także do przedłużenia czasu trwania
promocji.
2. Promocja może być odwołana przez Klinikę Zawodny w każdej chwili w takiej samej formie, w jakiej
została ogłoszona z tym zastrzeżeniem, że odwołanie jest bezskuteczne wobec osób, które uprzednio
dokonały udziału w promocji.

§9.

1. Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest: Klinika Zawodny Estetic Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Szczecinie, 71-047 Szczecin, ul. Ku Słońcu 58.
2. Dane osobowe Uczestników promocji przetwarzane będą w celu realizacji usług objętych promocją.

§10.
1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej w Klinice Zawodny oraz na stronie internetowej Kliniki: www.klinikazawodny.pl.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w placówce Kliniki Zawodny oraz na stronie internetowej: www.klinikazawodny.pl

§11.
Udział w promocji jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.